Wist last och buss på Nolia | 04-08-2007 (14:11)
Lastbilen står för tillfället på Nolia i Umeå i monter u1066 utanför hall 4. Välkommen dit och titta
Har insetta att dygnet bara har 24 timmar uppdatering kommer snart att ske.


/Paul
« Tillbaka